Kerstnachtdienst 2016

Dorpskerk, Haren

dirigent

Jan Harryvan

uitgevoerd werden

Hodie Christus natus est,  Jan Pietersz. Sweelink
L’Adieu des Bergers,  Hector Berlioz
Kerstnacht,  een gedicht van Ida Gerhardt op van muziek van Jan Harryvan

Tijdens de Kerstmarkt op zaterdag 17 december werd in de Dorpskerk hetzelfde programma gepresenteerd.

vooruitblik PKN Haren

Over de kerstnacht ligt altijd iets van de betovering. We leven de hele Advent toe naar het kerstevangelie dat ons in het donker wordt verkondigd. Dat moment appelleert aan een diep gevoel dat kennelijk in ons leeft. Het is daarom altijd weer indrukwekkend om door het donker van de avond je op het geluid van de roepende kerkklok naar de Dorpskerk te begeven. Ida Gerhardt schreef een prachtig gedicht over deze nacht met de regels:

Kerstnacht

het sneeuwt op Uw geschonden aarde
dun en verstuivend
dekt een huivering, van ijle val,
een lichte zuivering het vragen
dat wij ongestild bewaarden.

Het Nicolai Ensemble zal het gedicht in de dienst zingen en daarmee de toon zetten voor een heldere en eenvoudige liturgie. Daarin zal overigens ook het uitbundige Hodie Christus Natus Est van Jan Pieterszoon Sweelinck klinken. Rond het Evangelie uit Lucas 2 zullen we bekende kerstliederen en een enkel minder bekend lied zingen. Ook de tekst van Jesaja 9, over het volk dat in duisternis wandelt en een groot licht zal zien, zal klinken.

Het Nicolai Ensemble zingt onder leiding van Jan Harryvan. Anco Ezinga zal het Hinszorgel bespelen. Ds. Oosterdijk is de voorganger.

terugblik door Ineke Stoffers

Op 24 December jl. verzorgde het NE de zang tijdens de Kerknachtdienst in de Dorpskerk te Haren.

We begonnen met een gedicht van Ida Gerhardt, getoonzet door onze dirigent Jan Harryvan.
Niet echt een “hapklare brok” maar een stuk dat speciale aandacht vraagt, m.n. door een aantal dissonanten die eerst de oren doen spitsen om vervolgens in heldere harmonie tot rust te komen.
Als geheel, mede door de beeldende tekst van Ida Gerhard, een verfrissende muzikale opening.

Ons tweede lied was ‘Hodie Christus natus est’ van J.P. Sweelinck, waar het koor m.n. bij het: ‘Gloria in excelsis Deo, Alleluja’ de mooiste registers opentrok

Vervolgens zongen we van H. Berlioz: ‘L’Adieu des Bergers’. Een stuk, door sommigen ‘mierzoet’ bevonden, door anderen ademloos aangehoord, en in elk geval mooi en vol overgave vertolkt door het koor.

Onze laatste bijdrage was ‘Quem pastores laudavere’, een 14de eeuwse carol, gearrangeerd door John Rutter. De introductie werd vanaf het koor naast het orgel gezongen door vier heldere sopranen, wat een prachtig effect gaf. Daarna viel het hele koor in met een warm geluid.

Uiteraard ondersteunde het koor alle liederen die door de gemeente weden gezongen.

Al met al mogen we terugkijken op een prachtige bijdrage aan de Kerstnachtdienst van 2016.